Bize göre;

–  Bir insana verilebilecek en iyi eğitim, ona dikkatini eğitmeyi öğretmektir.        William James

–  Başarı, farkında olmanın kaçınılmaz ve doğal bir  yan ürünüdür.      Timothy Gallwey

–  Öğrenme potansiyeli, bilişsel ve duygusal uyarımlarla aktifleşip gelişebilir.

Bu ifadeler çerçevesinde; yenilikçi eğitim programları ve yöntemleriyle farkındalık oluşturmayı amaçlayan dinamik bir ekibiz.

    Misyonumuz;

–  Amacımız bireylerin  potansiyellerinin farkına varmaları , aktifleştirmeleri ve kendini gerçekleştirmeleri
yolunda, bir mercek işlevi gören dikkat ve öğrenme becerilerini geliştirerek, hayat başarılarına katkı sağlamaktır.

 

                                                                                                                          Nöro Dikkat