Scroll to top
© 2020 NÖRO DİKKAT RESMİ WEB SİTESİ

Bilişsel Gelişim Oyunları


NÖRO DİKKAT YÖNTEMİ

   NÖRO DİKKAT YÖNTEMİ TEMELLİ

 BİLİŞSEL GELİŞİM OYUNLARI

Oyun, eski çağlardan bu yana insanın gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Bu gerçekten hareketle sizler için Nöro Dikkat Yöntemi temelli bilişsel gelişim oyunlarını tasarladık.

Oyunlarımızın  mantıksal temelinde Nöro Dikkat Yöntemi ile birlikte aşağıdaki önerme yer almaktadır;

Beyin hücreleri arasındaki iletişimi artırarak, onları yeniden organize edebiliriz.

 

 

 

Nöro Dikkat Bilişsel Gelişim Oyunlarını İnceleyiniz