Eğitimimiz Problem Çözme ve Düşünme Becerileri eğitimlerinin sentezidir.

Problem Çözme
Problem çözümü dört basamağa ayrılabilecek bir süreçtir.

  1. Mevcut durumu anlamak
  2. Problemin temel nedenini tespit etmek
  3. Etkili bir hareket planı geliştirmek
  4. Gerektiğinde değişiklikler yaparak problem çözülene kadar planı uygulamak.

Problemler bireyseldir. Öğrenci için matematik notlarının düşmesi problem olabileceği gibi, sabahleyin zor uyanmak da problem oluşturabilir.
Matematik notlarının düşme nedeni herkes için farklıdır. Dolayısıyla, matematik becerileri probleminin çözümü de herkes için farklı olacaktır.
Uygulamalarla problemlerin analiz yöntemleri ve çözüm teknikleri paylaşılır.

Düşünme Becerileri
Düşünme becerilerinden kastımız, doğru düşünmektir. Doğru düşünmek, çözüme yönelik işlevsel, ilkeli düşünme biçimidir. Doğru düşünme araçlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Bunlar;

  1. Eleştirel düşünme becerisi
  2. Analitik-Mantıksal düşünme becerisi
  3. Yaratıcı düşünme becerisi
  4. Karar alma becerisi

Birey karşılaştığı durumlarda yukarıdaki düşünüş biçimlerinden uygun olan veya olanlarını seçer ve eylem planı geliştirir.
Eğitimimizde hangi düşünüş biçimlerinin hangi durumlarda işlevsel olduğu ile ilgili uygulamalar, problem çözüm teknikleri ile birlikte gerek akademik, gerekse günlük hayattan örneklerle işlenir.

Katılımcı Profili: 4-8.sınıf öğrencileri
Süre: 10 Saat
Uygulanış Şekli : 8-12 kişilik gruplar halinde.