NÖRO DİKKAT EĞİTİMİ

Beyninizin gerçek potansiyelini keşfedeceğiniz sıra dışı bir eğitim!

Zihin işlevlerinizi aktifleştirerek performansınızı otomatik olarak olağan üstü artırabilirsiniz.
Siz de beyninizin öğrenme alt yapısını geliştirerek daha hızlı ve kolay öğrenebilirsiniz.
Net, alıcı ve kararlı bir zihin ile hedeflerinize ulaşmak artık daha kolay.
Hayatta bir şeyi yapmanın daha kolay bir yolu vardır. Öğrenmenin kolay yolunu gelin birlikte keşfedelim!

Eğitimimizde sistematik olarak aktifleştirip geliştirilen zihin yapıları açıklamalarıyla birlikte aşağıda paylaşılmıştır.

DİKKAT
Dikkat, bilişsel performansı etkileyen en önemli ölçüttür. Bilgiyi öğrenme sürecinin giriş kapısıdır. Tüm bilişsel işlevler için gereklidir.
Dikkat işlevi frontal lob ile özellikle prefrontal korteks ile bağlantılıdır.
Dikkat, istenen amaca ulaşmak için bilişsel işlemlerin kullanımını, kararlı olmayı, kendini kontrol edebilme, ihtiyacımız olan bilgiyi seçip, ona belirli bir süre odaklanabilme becerisini ifade eder.
Dikkat’in dört genel bileşeni vardır. Eğitimimiz bunları geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.
1-) UYARILMA
Uyarılma dikkatin ön koşullarındandır. Uyarılma ve uyanık olma bireyin canlı, uyanık, çevreden uyarı almaya hazır ve kendinden haberdar olması halidir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için belli miktarda uyarılma gereklidir.
Öğrenmede en optimal durum; gerektiği kadar uyarılmış, sakin, alıcı bir zihin halidir.
2-) SÜREKLİ DİKKAT
Öğrenilmek istenen olguya dikkatini verdikten sonra bir süre devam ettirebilmeyi ifade eder. Bu süre zarfında dıştan ve içten konuyla ilgisiz uyaranları engellemek gerekir.
3-) SEÇİÇİ DİKKAT
Odaklanmış ve bölünmüş dikkat olmak üzere ikiye ayrılır. Odaklanmış dikkat, bireyin tek bir kaynağa veya bilgiye dikkatini vermesi, diğerlerini tamamen dışta bırakması halidir. Bölünmüş dikkat ise, dikkati bir veya daha fazla uyarana veya bilişsel işleme paylaştırmaktır. Seçici dikkat daha çok yaşantı içindeki alışkanlıklarla ve eğitimle kazanılan bir beceridir. Gürültülü bir ortamda kitap okumaya çalışmak odaklanmış dikkati gerektirirken, bir odada televizyon izlerken başkalarını dinlemek bölünmüş dikkati gerektirir.
Eğitim programımızda Bölünmüş Dikkat’in özel bir yeri vardır. Deneyimlerimize göre bireyin bölünmüş dikkat kalitesi arttıkça performansı olağan üstü gelişmektedir.
4-) DİKKATİN ESNEKLİĞİ
Bireyin dikkatini bir durumdan diğerine kaydırabilmesini veya bölebilmesini ifade eder.

ANLIK-ÇOK KISA SÜRELİ HAFIZA
Bu bellek türü ‘duyusal kayıt’ ismiyle de anılır. Çevremizden gelen uyarıcılar duyu organları vasıtasıyla duyusal kayda gelirler. Duyusal kaydın kapasitesi çok geniş olmasına rağmen, bilginin kalış süresi çok kısadır. Dikkat ve algı süreçleriyle bu bilginin bir kısmı alınır ve kısa süreli belleğe gönderilir. Görsel duyulardan gelen bilgiler aynı bir fotoğraf gibi, işitsel duyulardan gelen bilgiler aynı ses kalıpları olarak çok kısa süreliğine kodlanır. Bu süre yarım saniye ile dört saniye arasında değişir.
Dikkat edilen ve algılanan bilgi çok kısa süreli hafızadan kısa süreli hafızaya geçer. Doğru egzersizlerle dikkat ve algı süreçlerinin kalitesi artırılıp önemli olan bilginin kısa süreli hafızaya geçişi sağlanır.

KISA SÜRELİ HAFIZA
Uyaranların zihinde kısa bir süre durakladığı yere kısa süreli hafıza denir. Kısa süreli hafıza, öğrenilen bilginin giriş noktasıdır.
Kısa süreli hafızanın, birbiriyle ilişkili iki temel fonksiyonu vardır.
Birinci fonksiyonu, sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolamasıdır.
Kısa süreli hafızanın ikinci önemli fonksiyonu ise, zihinsel işlemleri yapmaktır. Bu nedenle kısa süreli hafıza işleyen bellek veya çalışan bellek olarak da adlandırılır. İnsanın öğrenme kapasitesini ve temel uyanıklık halini belirler.
Eğitimimizde bilginin bu geçici kalış zamanında hem kalitesi hem de bant genişliği artırılır.

ÇALIŞAN BELLEK
Çalışan bellek, insan beyninin en önemli fonksiyonlarından bir tanesidir.
Çalışma belleği kısa süreli bellekten bağımsız işlem gören kavrama, öğrenme ve akıl yürütme gibi bilişsel görevler sırasında bilginin kısa süre tutulduğu, işlendiği, değişime uğratıldığı bir sistemdir. Çalışma belleği aynı zamanda problem çözme, hesaplama ve kavramadan sorumludur.
Görsel, işitsel ve anlık bellek aracılığıyla kaydettiğimiz eski ve yeni verilerin sentezini yapmamızı sağlayarak bunu beynin her tarafına gönderir. Ve sonra gerek duyduğumuzda(öğrenciler için sınav zamanları vs..) doğru bilgiyi çekip çıkarmamızı sağlar. Çalışma belleğini okuma örneğiyle açıklayacak olursak; öğrenci sayfanın sonundaki satırları okurken ilk satırların hatırlanmasını sağlayan sistemdir.
Çalışma belleği, belleğin farklı noktalarını geçici olarak birbirine bağlar. Çalışma belleği, kısa süreli belleğin ve uzun süreli belleğin bir arada çalıştığı yerdir. Bir öğretmen bir öğrenciye bir şey sorarsa, bu soru kısa süreli bellek aracılığıyla çalışma belleğine girer. Öğrencinin bir yanıt bulmak için bilgiyi uzun süreli belleğinden alıp akıl yürütürken, soruyu çalışma belleğinde tutması gerekir.
Dikkat ve konsantrasyonu, sorun çözme becerilerini, planlamayı, bilginin akılda tutulmasını ve kaydedilmesini, -dolayısıyla çalışan belleğin bütün fonksiyonlarını-sağlayan bölgeler frontal (ön alın) loblardır.
Dikkatin kalitesi ile çalışma belleğinin işlevselliği arasında doğrudan ilişki vardır. Dikkat ne kadar kaliteli ise, çalışma belleği o kadar geniş ve işlevsel olur.
Eğitimimizde bilgisayar yazılımlarımız aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz egzersizlerle çalışan belleğin performansı geliştirilir.

EĞİTİMİMİZDE YUKARIDAKİ ALANLAR BİR ARAÇ OLARAK SİSTEMATİK ŞEKİLDE UYARILIP AKTİVE EDİLDİĞİNDE BEYİN ÖĞRENME YAZILIMINI GÜNCELLEYEBİLİYOR. BİREY DAHA HIZLI ALGILAYIP KAVRAYABİLİYOR. ÖĞRENME KALİTELİ OLDUĞUNDAN DOLAYI HATIRLAMA MEKANİZMASI DA O ORANDA İŞLEVSEL OLUYOR.
NET BİR ZİHNE SAHİP BİREY DAHA AKILLICA HEDEFLER BELİRLEYİP, HEDEF YOLUNDAKİ ENGELLERİ ÇOKLU BAKIŞ AÇISI VE ANALİTİK DEĞERLENDİRME BECERİSİYLE KOLAYLIKLA AŞABİLİYOR.

Notlar:

Eğitim yaş grubu: Orta okul – Lise ve yetişkin ayrı gruplar
Eğitim süresi ; 15 saat.
Eğitim Ücreti: 550 TL

Sorularınız için: bilgi@norodikkat.com ‘dan veya 0 555 878 73 11 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Kursiyer paylaşımları;
Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Program, vermekte olduğum eğitim ve mesleğimizle doğrudan bağlantılı olduğu için ilgimi çekti. Dikkat üzerine araştırmalarda konu alanım içine girmekteydi.
Programı bir çok açıdan yararlı buldum.Programı proje kapsamında araştırmada denemek istiyorum. Öğrencilerimle bu çalışmaları yapabilmek için ‘Eğiticilerin Eğitimi Programı’na da katılmak istiyorum.
Dikkat, bölünmüş dikkat, görme alanı genişliği, beynin bilinçdışı kendi programını çalıştırma, dil biliminde ifade edilen “yeni bilgi” ve “yerleşik bilgi”yi etkili biçimde kullanabilme, öteleme ve kestirme (anticipation) işlemlerini etkili gerçekleştirebilme, beynin çoklu görev stratejilerini (multitasking) geliştirebilme, gözün görme alanı dışında belleğin görsel kodlarını tetikleyebilme, uzak ve yakın sezdirimleri (implicature) ve gerektirimleri (enteilment) daha kolay kavrayabilme gibi bir çok beceriyi tetikleyen ve geliştiren bir sistem.
Andaş (simultane), erdil (consecutive) yazılı metinden sözlü çeviri (sight) not alma teknikleri gibi mesleki becerilere çok katkısı var.
Prof.Dr. Aymil Doğan
Hacettepe Üniversitesi
Mütercim -Tercümanlık Bölümü

Şaşırtıcı, keyifli ve kendimi sorgulamamı sağlayan bir eğitim oldu. Kalıpların kafamızda oluştuğunu ama bunların çok kolay yok edildiğini biliyordum ve bunu kendimde uygulama fırsatını buldum. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Aysel ÖZERCAN

Değerli hocamızın farklı eğitim programıyla tanışmak hayatımda bir dönüm noktasıdır. Daha önce söylenen tüm gerekli-gereksiz ön yargılardan kurtulmayı sağladığı için minnettarım. Hayata ve öncelikle kendimdeki yetenekleri keşfetmemi sağlayan hocama çok teşekkür ederim. Yüksek algılama kapasitemi ve hayata merakla bakmamı her defasında dile getirip bir hayatı değiştirdiğini, tek düzelikten çıkardığını dile getirmekten çok mutluyum. Derste bir hocayı dinlemiyorsunuz aklını, kalbini, ruhunu ortaya koyan ve seni senden daha çok düşünen bir hocanın eğitimiyle kendinizi keşfetmenin zevkini çıkarıyorsunuz.
Değerli hocamla tanışmaktan çok mutluyum. İlerideki ar-ge çalışmalarında fikir tasisi ve strateji geliştirmeyi de çok arzuluyorum.
Saygılarımla. İlya HİCRET

Öncelikle sizleri tanımış olmaktan çok memnunum. Çok bilinçli olarak başvuru yapmamıştım. Fakat benim için çok faydalı olduğuna inandım ve mutlu oldum.
Düşünceleri odaklama ve organize etme konusunda çok istifade ettiğimi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Gülay ERŞEKERCİ