Amacımız:

Nöro dikkat eğitim setlerinin amacı, bireyin öğrenme ve eğitim hayatını, potansiyelini ortaya koyarak daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlamaktır.

Nöro Dikkat Eğitim Setlerinin Özellikleri

 • Özelde dikkat, genelde öğrenme becerilerini geliştiren, gün gün yapılandırılmış, Türkiye’deki ilk ve tek eğitim setidir.
 • Teorik alt yapı çerçevesinde hazırlanmış, dikkat ve öğrenme becerilerini geliştiren, Türkiye’deki tek eğitim setidir.
 • Eğitim setlerimiz bireylerin kendi kendine uygulayabilecekleri şekilde hazırlanmıştır.
 • Alıştırma kitapları yaş gruplarının seviyelerine göre hazırlanmıştır.
 • Eğitimin başında ve sonunda on line dikkat testi uygulanır.

Süreç:

  • Eğitime başlamadan önce kendilerine verilen anahtarlarla kursiyer on line dikkat testini uygular.
  • Kılavuz kitaptaki ilgili yerleri okunduktan sonra eğitime başlanır.
  • Eğitim bittikten sonra dikkat testi tekrar uygulanır, böylelikle birey gelişimini kendi kendine gözlemleyebilir.