Nöro Dikkat Eğitim Setlerinin Teorik Alt Yapıları

1.PASS TEORİSİ: (Nöropsikolojik Öğrenme Modeli) Nöropsikolojik yaklaşım, insanın anlaşılması açısından büyük önem taşır. Zihin hakkında bilinenlerin beyin temelinde, beyin hakkında bilinenlerin de zihin temelinde test edilmesine yardımcı olur. Böylece karmaşık bilişşel süreçler beyin düzeyinde gözlenebilirlik kazanmaktadır.
PASS nöropsikolojik temellere dayanan bir teoridir. İnsan davranışlarının laboratuvar ya da sınıf ortamında incelenmesi ile elde edilen verilere ve beyin üzerinde yürütülen incelemelere dayandırılarak oluşturulmuştur. İsmini Planlama (Planning), Dikkat(Attention), Eşzamanlı (Simultaneous) ve Ardıl (Successive) bilişsel işlemlerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden almıştır.
PASS teorisine göre insanın bilişsel aktiviteleri dört önemli işlevden oluşur. Bunlar planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerdir.

PLANLAMA (Planning) : Bireyin bir problemi çözmek ve bir amaca ulaşmak için benimsediği değişik stratejiler ve kararlar dizisidir.
Planlama ile biz diğer bilişsel işlevlerimizi yönetir ve yönlendiririz. Her tür başarı için ilk yapılması gereken etkin bir planlamadır.
Eğitim setimizde bireyin zihnini yönetme becerisini geliştirerek planlama kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalara yer verilmiştir.

DİKKAT (Attention) :Bilişsel performansı etkileyen önemli işlemlerden bir tanesi ise “dikkat” tir. Dikkat, bilgiyi öğrenme sürecinin giriş kapısıdır.
Dikkat zihinsel işlemlerde en önemli ölçüttür. Tüm duyusal, hareket ve bilişsel işlevler için gereklidir.
PASS teorisine göre dikkat; bireyin belirli bir zaman diliminde, bir çok uyarıcı arasından belirli bir uyarıcıya odaklanmasını sağlayan zihinsel bir işlemdir.
Bu amaçla eğitim setimizde bireyin sürekli ve bölünmüş dikkat becerisini geliştirici bilişsel uygulamalara yer verilmiştir.

EŞZAMANLI (Simultaneous) BİLİŞSEL İŞLEMLER : Eş zamanlı bilişsel işlemler bilginin bütüncül bir tarzda edinilmesi anlamına gelir.
Bireyin dış uyaranları tek bir bütün veya grup halinde birleştirdiği zihinsel işlemdir.
Eşzamanlı bilişsel işlemlerde görsel imgelerle düşünme önemli bir yere sahiptir. Eğitim setimizde sağ beyin faaliyeti olarak da adlandırılan görsel imgeleme ve düşünme becerisini geliştirici etkinliklere yer verilmiştir.

ARDIL (Successive) BİLİŞSEL İŞLEMLER : Ardıl bilişsel işlemler; bireyin uyaranları zincir benzeri özel bir dizi oluşturacak şekilde bir araya getirdiği zihinsel işlemdir. Ardıl bilişsel işlemlerde her bir parça sadece kendinden önce olanlarla ilişkilidir. Hem yazı gibi beceri gerektiren işlemlerde hem de dinleme faaliyetinde ardıl kodlamaya ihtiyaç vardır. Eğitim setimizde ardıl bilişsel işlemleri destekleyen uygulamalara yer verilmiştir.

2.BİLİNÇLİ-FARKINDALIK (Mindfulness)

Bilinçlilik; dikkatlilik ve şimdiki zamanda olan olayların farkında olma halidir.

Farkındalık; yargısız bir şekilde şimdi ana odaklanabilmek amacıyla, dikkatinizi toplayabilmektir. ( Jon Kabat-Zinn)

Bilinçli Farkındalık ise; bir kişinin dikkatini şu anda meydana gelmekte olanlara yargılamadan ve kabullenici bir şekilde odaklamasıdır.

Bilinçli farkındalık halinde kişi rahat, hazır, uyanık, şimdi ve buradadır.

Bu farkındalık hali  açık, net bir zihnin zeminidir ve  ve deneyim yoluyla kazanılabilir.

Ayrıca bir çok bilimsel çalışma, Bilinçli Farkındalık yöntemiyle insan beyninde yeni ve işlevsel sinir ağlarının kurulduğunu doğrulamaktadır.

Eğitim setlerimizde; “ Bilinçli-Farkındalık (Mindfulness) Temelli, Dikkat –Konsantrasyon Geliştirme Programı”  bulunmaktadır.

4 haftalık eğitim şeklinde hazırlanmış olan programlar, her yaş grubu özelinde ayrı ayrı yapılandırılmıştır.

 

3.TUTUŞMA-KİNDLİNG PRENSİBİ: Son yıllarda nörobilim alanında en heyecan verici keşiflerden bir tanesi insan beyninin değişebilirliği özelliğinin bulunuşudur. Bu olgu “nöroplastisite” olarak adlandırılmaktadır. Nöronlar başlangıçta zayıf tepki doğuran bir uyaran ile uzun süre yineleyici biçimde uyarıldığında, nöron yolağında değişim olabilmekte ve bir süre sonra uyaran olmadan da geniş bir tutuşma oluşabilmektedir.Bu olaya “tutuşma-kindling” denir. Eğitim setlerimizdeki hem bilişsel hem de bilinçaltına yönelik uygulamalar, bu psensip çerçevesinde yapılandırılmıştır.