egiticiEgitim_izmir

NÖRO DİKKAT ÖĞRENME VE DÜŞÜNME BECERİLERİ

EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Dikkat, düşünme ve öğrenme kavramlarını yepyeni ve farklı bakış açılarıyla tanıyıp uygulama becerisi kazanabileceğiniz bütünsel  ve deneyimsel bir eğitim programı!

Var mısınız düşünmeyi düşünmeye?

Var mısınız öğrenmeyi öğrenmeye?

 

1.MODÜL

“DİKKAT VE ÖĞRENME PROBLEMLERİNE BEYİN TEMELLİ YAKLAŞIM VE BÜTÜNSEL ÇÖZÜM STRATEJİLERİ”

Dr. ÖZLEM SÜRÜCÜ

Çocuk Ergen Psikiyatristi

Eğitim Teması

Eğitimimizin ilk bölümünde beynimizin yapısı, işlevleri ve çalışma mekanizması, daha çok konumuz özelinde irdelenecek, bunun yanında dikkat ve öğretmen problemleri yakından tanınacak ve izlenilmesi gereken yollar ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır. İkinci bölümde ise, anne-baba, öğretmen ve eğiticilerin uygulayabilecekleri çözüm stratejileri ve programlar işlenecektir.

Eğitim İçeriği

1.Bölüm

Beynin Bölümleri ve işlevleri

Dikkat Mekanizması

Dikkat neden önemlidir?

Dikkat ve Yürütücü İşlevler

DEHB

DEHB tipleri ve dereceleri

Ortaya çıkış nedenleri

DEHB ile birlikte görülen psikiyatrik bozukluklar ve diğer durumlar

DEHB tedavi yaklaşımları

2.Bölüm

Anne-Baba ve Öğretmen Eğitimi

Anne-Baba Eğitimi: 4 Basamaklı Eğitim Modeli

Öğretmen-Eğitici  Eğitimi

Davranış ve uyum sorunları için öneri ve yaklaşımlar

Yaşam tarzı düzenlemeleri

Akademik başarıyı desteklemek için yapılabilecekler

Dikkati artırma egzersizleri

 

2.MODÜL

“STRATEJİK-YARATICI DÜŞÜNME VE AN’DA KALMA UYGULAMALARIYLA DİKKAT GELİŞTİRME”

İNANÇ AYAR

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Eğitim Teması

Bu eğitim “Stratejik-Yaratıcı Düşünme” ve “An’da Kalma Uygulamalarıyla Dikkat Geliştirme” olmak üzere iki bölümden  oluşmaktadır.Stratejik ve Yaratıcı  Düşünme becerileriyle ders ve hayat başarısı arasındaki ilişki irdelenirken,  An’da Kalma  Uygulamalarıyla  ‘dikkat’ fonksiyonunun gelişimi amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği

– Düşünme  nedir?

– Stratejik Düşünme nedir?

– Yaratıcı düşünme nedir?

– Uzun Dönem Strateji-Amaçlar

– Orta Vadeli Strateji-Hedefler

– Kısa Vadeli Strateji-Eylemler

– Stratejik Karar Alma

– Stratejik Planlama

– An’da kalma ile dikkat ve öğrenme becerisi arasında nasıl bir ilişki vardır?

– Oyun şeklinde yapılandırılmış An’da kalma egzersizleri

 

 

3.MODÜL

NÖRO EĞİTSEL HAREKETLER VE ÖĞRENME

HAREKET TEMELLİ DİKKAT VE ODAKLANMA  PROGRAMI

KUBİLAY CENGİZ

SPOR VE HAREKET BİLİM UZMANI

                         

Eğitim Teması;

Hareket eden daha kolay düşünebilir.  Goethe

Hareket, öğrenmenin giriş kapısıdır.  Dr. Paul Dennison

Hareket ile dikkat, düşünme ve öğrenme performansı arsındaki ilişkinin deneyimsel olarak keşfedilmesi amaçlanmıştır.

 

Eğitim İçeriği

“Her öğrenme hareketi zihinsel, psikolojik ve fiziksel süreçlerin sıkı sıkıya bağlı olduğu biyolojik bir süreçtir.”

Hareket Bilim ve Öğrenme Uzmanı Frederıc Vester

Bedenin hareket ettirilmesi insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Beynin iyi çalışması, diğer bir çok faktörün yanı sıra optimal bir kan dolaşımına bağlıdır. Ve kan dolaşımının kusursuz olması ancak sağlıklı bir bedenle mümkündür.

Hareketin yetersizliği ‘kavrama’nında aynı oranda yetersiz kalmasına zemin hazırlamaktadır.  Bunun sonucunda da algılama düzeyinde, bilgiyi işleme becerisinde ve davranışlarda bozukluklar meydana gelmektedir. Öğrenme temelli hareketlerle beyin aktif hale getirilebilir.Böylelikle birey potansiyelini keşfedip performansını daha rahat sergileyebilir.Beyin, zihin ve beden araştırmaları yukarıdaki ifadeleri destekleyen niteliktedir. Bu araştırmalara göre hareket ve öğrenme sistemi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Hareket beyinde sayısız nöron ağının oluşmasını sağlamaktadır.

Beyinde hareketlerin işlendiği bölüm ile öğrenmenin işlendiği bölüm aynıdır. Beynin hareket kontrolü sağladığı bilinen kısmı öğrenmeyle de ilgilidir. Özellikle yeni hareketler denediğimizde beynin ön alın korteksi ve alın lobunun arkasındaki üçte ikilik kısım harekete geçmektedir. Bu alanlar problem çözme, planlama ve yeni bir şeyler öğrenip yapmak için gereken sıralamayı oluşturmak amacıyla kullanılan beyin bölgeleridir.

Amaçlı ve sistematik hareketlerle; hareket etme dürtüsü aşırı gelişmiş (hiperaktif ve aşırı duyarlı özellikleri olan) öğrenciler  gibi, dalıp giden yani bir anlamda sadece fiziksel olarak sınıfta bulunan öğrencilerde  ortalama bir aktiflik düzeyine getirilebilir.

Zihinsel Performansın Artması İçin Yapılacak Amaçlı Hareketlerin Faydaları

Konsantrasyonu sağlama becerisinin gelişmesi.

Algılama düzeyinin artması.

Kısa süreli belleğin güçlenmesi.

Duyuların uyarılması

Bir ders konusunun “kavranmasının” kolaylaşması.

Stres durumlarının hafiflemesi, düşünmeyi engelleyen unsurların ortadan kalkması.

Yorgunluk durumunda uyarılmayı sağlama.

Her iki beyin yarısının işbirliğinin artması.

Yaratıcı düşünmenin teşvik edilmesi, problem çözme becerisinin gelişmesi.

Beyin hücrelerinin arasında yeni bağların kurulması.

Yeni bilgi kaynaklarından yararlanmayı sağlama.

Bilgilerin daha çabuk işlenmesi (daha çabuk kavrama ve daha hızlı tepkide bulunma)

Birbirleriyle bağlantılı düşüncelerin ve davranışların teşvik edilmesi.

Duygusal stresi azaltma

Fiziksel rahatlama

Konsantrasyonda gelişme

Hafıza ve öğrenme kapasitesini artırma

Hata yapma oranını azaltma

Özgüvende artış

Problemlere daha kolay çözüm bulabilme

Denge gelişimi

Görsel algı ve dikkatte gelişim

Uzun süreli hafızadan bilgilere hızlı ulaşma

Sınavlarda soruları daha kolay ve anlama ve çözme

Okuma ve yazma yeteneğinde artış

 

 

4.MODÜL

1.Bölüm;”DOĞRU YOLDAN GİT, YANLAMASINA DÜŞÜN !”

2.Bölüm; “BAŞARILI EĞİTMENİN-ÖĞRETMENİN EL KİTABI”

HASAN ARSLAN

PSİKOLOG

1.Bölüm; Eğitim Teması  ve İçeriği

Düşünme toplumda önemli bir yer tutar. Gerçekten öyle mi? Sorulduğunda pek az insan düşünme becerileriyle ilgili yeterli bilgiye sahiptir. Yanlamasına düşünmeye giriş; fikirleri tasarlama becerisi geliştirmek, tartışmalarda daha etkili olmak ve düşünceleri hedeflere götüren birer araç olarak kullanmayı öğretir.

“Düşünmeyi yeterince bilmiyorum muyum?” diye sorabilirsin. Bedeni herşeyiyle kullanmayı bilmediğimiz gibi düşüncelerin de daha etkili kullanım  yolları vardır. Bir kung fu ustası bedenini hayal bile edemeyeceğin esneklikte kullanır. Yanlamasına düşünmeyle kelimeler işine ve hayatına esneklik getiren kung fu tekniklerine dönüşür. Düşünme becerini her ortamda su gibi hızlı ve akıcı kullanabildiğini hayal et!

Düşünme sadece entelektüel bilgi değil, düşünmenin kendisiyle ilgili de bilgi gerektirir. Yanlamasına düşünmeyle yaratıcılığın kalıplarını öğrenebilir, insanları etkilemeye başlayabilir ve en önemlisi toplum içinde etkili bir düşünür haline gelirsin.

2.Bölüm; Eğitim Teması  ve İçeriği

a-) Öğretmeyi Kolaylaştırmak: Bu bölüm öğretmenlere öğrenmenin gerçek doğasıyla ilgili fikirleri verirken onları bir konunun özüne inme, genelden özele ve özelden genele geçme esnekliği sağlayan araçları verir. Böylece öğrenci büyük resmin içinde kaybolmadan detaylara yakınlaşabilir ve zihnini kavramları büyüten ve küçülten bir mercek olarak kullanmaya başlar. • Öğrenmenin özü: Kalıplar, düzen ve akıcılık yaratmak • Temel prensiplerle bilgiyi işlevsel hale getirmek • Bir yönlendirici ve geliştirici olarak geribildirim • Kalıcı öğrenme için etkili yollar

b-) Öğrenmeyi Kolaylaştırmak: Öğrencinin daha iyi öğrenmesi için zihnini hazırlamak, öğrenmeye yönelik koşullamak, eğitmek ve yeni egzersizlerle yoğurmak bu bölümün amacıdır. Böylece etin faydalı kısımlarını ayırır gibi öğrenci de bilginin faydalı kısımlarını ayırmayı ve işlemeyi öğrenir. • Öğrenmede İki Önemli Zihin: Odaklanmış ve Dağınık • Zihni Hazırlamak ve Koşullamak • Bir düşünme çatısı olarak insan bedenini kullanmak • Not almak, özet çıkarmak ve tekrar için Artı, eksi ve ilginç • Canlandırma, seslendirme, dillendirme, resmetme ve birebir çalışmak

c-) Potansiyeli Geliştirmek: Öğretmenler kendi potansiyellerini ve öğrencilerinkini geliştirmeyi öğrendiğinde verimli bir eğitim atmosferi yaratabilirler. Bu bölümde kendi yaşamlarını yönetmelerini sağlayacak araçlar, öğrencilerin kendine güvenini geliştirecek ve hata payını azaltacak uygulamalar yer alıyor. • Başarılı öğretmenin özellikleri • Bilgiyi kalıcı hale getirmek için sınıf içi egzersiz ve oyunlar • Hata bankası, Wiki, indeks kartları ve eğitimi kolaylaştıran sınıf içi araçlar • Eğitim için kişisel modeller yaratmak

 

 

5.MODÜL 

“NÖRO DİKKAT ZİHİN EGZERSİZLERİ İLE ALGI, DİKKAT VE OKUMA VERİMİNİN ARTIRILMASI “

Eğitim Teması 

Eğitimimizde aşağıdaki bilişsel alanları uyarıp aktive etme amaçlı hazırlanmış olan bilgisayar programları ile algı, dikkat ve okuma verimini artırma odaklı uygulamalı bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

DİKKA T
Dikkat, bilişsel performansı etkileyen en önemli ölçüttür. Bilgiyi öğrenme sürecinin giriş kapısıdır. Tüm bilişsel işlevler için gereklidir.
Dikkat işlevi frontal lob ile özellikle prefrontal korteks ile bağlantılıdır.
Dikkat, istenen amaca ulaşmak için bilişsel işlemlerin kullanımını, kararlı olmayı, kendini kontrol edebilme, ihtiyacımız olan bilgiyi seçip, ona belirli bir süre odaklanabilme becerisini ifade eder.
Dikkat’in dört genel bileşeni vardır. Eğitimimiz bunları geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.
1-) UYARILMA
Uyarılma dikkatin ön koşullarındandır. Uyarılma ve uyanık olma bireyin canlı, uyanık, çevreden uyarı almaya hazır ve kendinden haberdar olması halidir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için belli miktarda uyarılma gereklidir.
Öğrenmede en optimal durum; gerektiği kadar uyarılmış, sakin, alıcı bir zihin halidir.
2-) SÜREKLİ DİKKAT
Öğrenilmek istenen olguya dikkatini verdikten sonra bir süre devam ettirebilmeyi ifade eder. Bu süre zarfında dıştan ve içten konuyla ilgisiz uyaranları engellemek gerekir.
3-) SEÇİÇİ DİKKAT
Odaklanmış ve bölünmüş dikkat olmak üzere ikiye ayrılır. Odaklanmış dikkat, bireyin tek bir kaynağa veya bilgiye dikkatini vermesi, diğerlerini tamamen dışta bırakması halidir. Bölünmüş dikkat ise, dikkati bir veya daha fazla uyarana veya bilişsel işleme paylaştırmaktır. Seçici dikkat daha çok yaşantı içindeki alışkanlıklarla ve eğitimle kazanılan bir beceridir. Gürültülü bir ortamda kitap okumaya çalışmak odaklanmış dikkati gerektirirken, bir odada televizyon izlerken başkalarını dinlemek bölünmüş dikkati gerektirir.
Eğitim programımızda Bölünmüş Dikkat’in özel bir yeri vardır. Deneyimlerimize göre bireyin bölünmüş dikkat kalitesi arttıkça performansı olağan üstü gelişmektedir.
4-) DİKKATİN ESNEKLİĞİ
Bireyin dikkatini bir durumdan diğerine kaydırabilmesini veya bölebilmesini ifade eder.

ANLIK-ÇOK KISA SÜRELİ HAFIZA
Bu bellek türü ‘duyusal kayıt’ ismiyle de anılır. Çevremizden gelen uyarıcılar duyu organları vasıtasıyla duyusal kayda gelirler. Duyusal kaydın kapasitesi çok geniş olmasına rağmen, bilginin kalış süresi çok kısadır. Dikkat ve algı süreçleriyle bu bilginin bir kısmı alınır ve kısa süreli belleğe gönderilir. Görsel duyulardan gelen bilgiler aynı bir fotoğraf gibi, işitsel duyulardan gelen bilgiler aynı ses kalıpları olarak çok kısa süreliğine kodlanır. Bu süre yarım saniye ile dört saniye arasında değişir.
Dikkat edilen ve algılanan bilgi çok kısa süreli hafızadan kısa süreli hafızaya geçer. Doğru egzersizlerle dikkat ve algı süreçlerinin kalitesi artırılıp önemli olan bilginin kısa süreli hafızaya geçişi sağlanır.

KISA SÜRELİ HAFIZA
Uyaranların zihinde kısa bir süre durakladığı yere kısa süreli hafıza denir. Kısa süreli hafıza, öğrenilen bilginin giriş noktasıdır.
Kısa süreli hafızanın, birbiriyle ilişkili iki temel fonksiyonu vardır.
Birinci fonksiyonu, sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolamasıdır.
Kısa süreli hafızanın ikinci önemli fonksiyonu ise, zihinsel işlemleri yapmaktır. Bu nedenle kısa süreli hafıza işleyen bellek veya çalışan bellek olarak da adlandırılır. İnsanın öğrenme kapasitesini ve temel uyanıklık halini belirler.
Eğitimimizde bilginin bu geçici kalış zamanında hem kalitesi hem de bant genişliği artırılır.

ÇALIŞAN BELLEK
Çalışan bellek, insan beyninin en önemli fonksiyonlarından bir tanesidir.
Çalışma belleği kısa süreli bellekten bağımsız işlem gören kavrama, öğrenme ve akıl yürütme gibi bilişsel görevler sırasında bilginin kısa süre tutulduğu, işlendiği, değişime uğratıldığı bir sistemdir. Çalışma belleği aynı zamanda problem çözme, hesaplama ve kavramadan sorumludur.
Görsel, işitsel ve anlık bellek aracılığıyla kaydettiğimiz eski ve yeni verilerin sentezini yapmamızı sağlayarak bunu beynin her tarafına gönderir. Ve sonra gerek duyduğumuzda(öğrenciler için sınav zamanları vs..) doğru bilgiyi çekip çıkarmamızı sağlar. Çalışma belleğini okuma örneğiyle açıklayacak olursak; öğrenci sayfanın sonundaki satırları okurken ilk satırların hatırlanmasını sağlayan sistemdir.
Çalışma belleği, belleğin farklı noktalarını geçici olarak birbirine bağlar. Çalışma belleği, kısa süreli belleğin ve uzun süreli belleğin bir arada çalıştığı yerdir. Bir öğretmen bir öğrenciye bir şey sorarsa, bu soru kısa süreli bellek aracılığıyla çalışma belleğine girer. Öğrencinin bir yanıt bulmak için bilgiyi uzun süreli belleğinden alıp akıl yürütürken, soruyu çalışma belleğinde tutması gerekir.
Dikkat ve konsantrasyonu, sorun çözme becerilerini, planlamayı, bilginin akılda tutulmasını ve kaydedilmesini, -dolayısıyla çalışan belleğin bütün fonksiyonlarını-sağlayan bölgeler frontal (ön alın) loblardır.
Dikkatin kalitesi ile çalışma belleğinin işlevselliği arasında doğrudan ilişki vardır. Dikkat ne kadar kaliteli ise, çalışma belleği o kadar geniş ve işlevsel olur.
Eğitimimizde bilgisayar yazılımlarımız aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz egzersizlerle çalışan belleğin performansı geliştirilir.

 

 

Notlar:

   1. Kursiyer eğitimi aldıktan sonra ortalama 20 saat süreli “Dikkat, Öğrenme ve Düşünme Becerileri” temalı grup çalışmaları düzenleyebilir veya danışmanlık-koçluk çalışmalarında kullanabilir.
   2. Eğitim Tarihleri : 21,22,23,24,25 Ağustos 2017
   3. Eğitim Saatleri : 10.00 – 18.00
   4. Eğitim Süresi : 45 akademik saattir.
   5. Eğitim Ücreti:
   6. Kesin Kayıt: Ön kayıt işleminden sonra tarafımızca belirtilen hesap numarasına  750  yatırıldığında kesin kayıt gerçekleşmiş olur.
   7. Katılımcı Profili: Dikkat, öğrenme ve düşünme becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller ve adayları.
   8. Her katılımcıya gelişimi değerlendirme amaçlı hazırlanmış olan “Nöro Dikkat Testi” tanımlanır. (10 anahtar)
   9. Kursiyerlerimize eğitimlerinde kullanmaları üzere  10 adet lisanslı bilgisayar programı tanımlanacaktır.
   10. Kontenjan  sayısı : 25
   11. Eğitim Mekanı:  Cumhuriyet Bul. No:212 Kayhan Apt. D:5 2.Kordon (Ege Palas Oteli Yani) Alsancak – İZMİR                     Etkin  İnsan Gelişim Enstitüsü Eğitim Salonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sorularınız için:  bilgi@norodikkat.com ‘dan veya 0 555 878 73 11 numaralı telefondan  iletişime geçebilirsiniz.

 

Kursiyer Geribildirimleri:

Tevafuk olarak değerlendirdiğim, karşılaştığım bir anlık sosyal medya tanıtımıyla beni farklı bir boyuta taşıyan program.
Bu programın oluşmasında emeği geçen tüm hocalarıma ve organizasyonu sağlayan Nöro Dikkat ekibine teşekkür ediyorum.
Yüreğinize, emeklerinize sağlık.
Özeti: “ANLATILMAZ YAŞANIR !”
Sultan ÇAĞIRICI/Nörolog

 

Katıldığım eğitimlerin en güzeli ve kalitelisiydi.
Eğitmenler, eğitim, mekan, sunumlar vs..
Bu eğitime katılmadan çok önce düşünüp araştırdığım, sorunun “Düşünce Eğitimini çocuklara nasıl verebilirim” in en güzel cevabını aldım.
Teşekkür ederim, emeği geçen herkese…
Saygılarımla
Vildan Güntürk/Eğitim ve Öğrenci Koçu

 

Nöro Dikkat Eğitici Eğitimi programı bugüne kadar aldığım  en mükemmel eğitimdi.
Öncelikle yeni bilgiler öğrendim ve öğrendiğim  bilgileri daha farklı bir şekilde yeniledim.
Farkındalığı öğrendim, farkındalığım arttı.
Anlayarak hızlı okumanın farklı eğitimini aldım ve öğrencilerime uyguladım ve fark yarattım sayenizde.
En çok istediğim Dikkat ve Konsantrasyon eğitiminin cok cok farklı eğitimini aldım. Beklemediğim kadar mükemmel bilgilerle donattım kendimi.Sayenizde eğitimlerimi oyun temelli ve eğlendirici hale getirmeyi de öğrendim.
Mükemmel eğitmenler tanıdım, tanıdığım en değerli eğitmenler bilgili, kültürlü, eğlenceli, her saniyesinde size yeni bilgi yükleyen kisiler.
Ben size çok çok teşekkür ederim bu eğitimleri organize ettiğiniz için, çok farklı kategorideki eğitimleri bir arada verdiğiniz için.
İnanılmaz bir eğitmen oldum aldığım eğitimlerle önce kendime uyguladım sonra öğrencilerime.
Daha bilgili, kendine güvenen, düşünen ve daha araştırıcı bir insan olursunuz bu eğitimle.
Çok çok teşekkür ederim.

Işıl Topuksal/Kişisel Gelişim Eğitmeni ve Öğrenci Koçu

Nörodikkat Eğitici Eğitimi Programı tesadüfen gördüğüm bir eğitimdi. İlk başta kararsız kaldım. Gidip gitmeme konusunda yaşadığım ikilemden sonra tekrar  telefonla görüştükten sonra eğitime katılmaya karar verdim.

Şahsen programa katıldığım için mutluyum. İlk başta yaşadığım gidip gitmeme ikileminden sonra oluşan “acabalar” “ geldiğime değdi” ye dönüştü. Diğer mesleki becerilerle kullanıldığı zaman bu programın çok işe yaradığını düşünüyorum.

Eğitmenler alanında uzman kişilerdi. Program çok yoğun ve yorucu olmasına rağmen keyifli ve eğlenceliydi. Bütün arkadaşlara ve Nörodikkat ekibine teşekkür ederim.

Hasan Karacan / Psikolojik Danışman – Rehber Öğretmen

 

Kendi hayatıma çevremdekilerin hayatına, öğrencilerimin hayatına sihirli dokunuşlar yapmamı sağlayacak katıldığım en iyi eğitimlerden biriydi.
Harika eğitmenler, içerikler, yöntemler edindim. Güzel bir arkadaş grubum oldu.
Eğitmenlerin hepsi kendi alanlarında oldukça başarılı ve öğreticiydi.
Öğrendiklerimi hayatımda ve arkadaşlarımda, öğrencilerimde uygulamaya başladım bile.
Çok olumlu dönüşler alıyorum
Her şey için teşekkür ederim. Herşey harikaydı.
Bize bu şansı yarattığınız için kendim ve Selcan hanım adına Nöro Dikkat’e teşekkürlerimi sunuyorum.
Öykü COŞGUN
Fen Bilgisi Öğretmeni – Moleküler Tıp Uzmanı-Eğitim Uzmanı

 

Bu eğitimi yaşamadan anlatmak gerçekten çok mümkün değil. En iyi öğrenme yöntemi o deneyimi yaşamakla gerçekleşiyor. Nörodikkat eğitimi tam da bunu yaşatan bir eğitim. Her eğitmen konusunda deneyimli ve donanımlı. Sizinle paylaştığı her programın deneyimini yaşayarak daha sonrasında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bilgiye dönüşüyor.
Bu eğitim sonunda kendi üzerinizde de o değişimi fark edip yaşıyorsunuz. Başkalarına aktarım yapmak konusunda da herhangi bir şüpheniz kalmıyor .Etkisini bizzat yaşıyorsunuz.
Hem faydalı hem de eğlence dozu yüksek keyifli bir eğitim süreci geçiriyorsunuz. Keşke bitmese diyeceğiniz bir hafta, nasıl geçti inanamayacaksınız.
Nörodikkat ekibine sonsuz teşekkürler
İyi çalışmalar
Yolunuz açık olsun
Sedef Öge Özpazarcık/Eğitim ve Öğrenci Koçu

 

 

İnsanın hayatında bazı dönüm noktaları olur. Benim için öyle bir zamanda öyle bir durumda karşıma çıktı Nörodikkat Eğitici Eğitimi…. Gerçek bir dönüm noktasıdır benim için. Eğitim bittiğinde dimağımın sınırlarını yeniden keşfederken farklı ve güzel insanlarla tanışmış olmanın keyfine vardım. Tüm hocalarıma ve Nöro Dikkat ekibine yeniden çok teşekkür ederim.

Leyla Kara/Akademisyen

 

Bu aldığım eğitim programı için eğitmenlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim
Dikkat  odaklanma düşünme üzerine aldığım eğitimler ile zihnimi ne kadar az kullandığımı öğrendim.
Bu eğitimden sonra okuma anlama ve kavrama üzerine kendim üzerindeki gelişmeleri görmek beni oldukça mutlu etti .
Düşünmenin önemini ancak düşündükçe yeni bir şeyler keşfedilebileceğini zihni farklı çalıştırmak için ne yapılabilir farklı çalışırsa ne olur gibi konular oldukça faydalı birçok açıdan yararlı bir program her meslekten insanın alabileceği bir eğitim .

HülyaÇarıkçı
Sosyolog Aile Danışmanı

Tesadüf sonucu sayfama düşen bir ilan sonucu katıldığım  İzmir eğitiminde inanılmaz güzel ve kaliteli bir eğitim sonucunda bir çok alanda farkındalığım arttı. 20 kisilik  meslek gruplarından arkadaşlarla inanılmaz güzel ve kalıcı paylaşımlar yaşadım. Altı günlük zorlu ama bir o kadar    zevkli eğitim sonunda yaptığım işlere ilave olarak       7-14 yaş arası çocuklara yönelik bir merkez açtım. Teşekkürler eğitim kadrosunda ki eğitmenlerim, teşekkürler bana bu sansı veren dostlarım…

Semra Önal/Yaşam Koçu/Aile Danışmanı

 

İzmir’e yapmış olduğunuz  Nöro Dikkat eğitiminin hayatıma katkısı düşündüğümden kat kat yüksek oldu. Eğitimde   geçirdiğimiz her saat bana” iyiki bu eğitime katılmışım” düşüncesi üzerinden aylar geçti.  , Hala öğrendiğim değerli bilgileri her uygulayışımda  farkındalığım her seferinde katlanarak artmaktadır.. Eğlenerek  öğrendigimiz ve profesyonelce hazırlanmış bu programla birlikte    eğitim arşivi  sayesinde ulaşmak istediğim bilgilerin toplu olarak sunumu bana güzel bir arşive sahip olmam, bilgileri daha çok özümsememe  neden olmuştur.  Özele secilen eğitim arşivi ufkumu daha da açmıştır. . 40 yil boyunca Kişisel gelişimim ile ilgi   1000 üzerinde  seminere ve eğitime katıldım.   Ancak Nöro Dikkat Eğitimi , bilgi ve kattığı değerler açısından bana katkısı  en yüksek olanıdır. Herkese bu eğitimi anlatıyorum. Bu sayede dersler vererek kendi potansiyelimi daha da net gördüm.  Size ve değerli hocalarıma katkıları için teşekkür ederim. Sevgilerle

Sema Arslan/YaşamKoçu-Kurumsal Gelişim Uzmanı

 

İzmir’deki Nörö-Dikkat eğitimine katıldım. Hem kişisel gelişimim hemde mesleki gelişimim için Harika olarak tanımlayabileceğim bir eğitimdir Özellikle eğitimcilerin katılmaları gerekli olan bir eğitimdir. Yapılan uygulamalı çalışmalar eğitimin en önemli kısmını oluşturmaktadır.

Mehmet Ali Can/Özel Eğitim Öğretmeni

 

İzmir’de katıldığım Nörodikkat Eğitici Eğitmenliği seminerinde çok farklı bakış açıları kazandım.Çok değerli katılımcılarla tanıştım.Değerli Nöro Dikkat ekibine çok teşekkür ediyorum.

Ayfer Çetinkaya/Sınıf Öğretmeni

 

Bugüne kadar katıldığım en eğlenceli eğitimlerden biriydi. Çok şey öğrendim. ‘Eğitimi yaptık hadi herkes evine gitsin’ şeklinde değil kesinlikle eğitim. Eğitim sonrası teknik destekte çok iyi. Bence işe yarıyor olması güzel Elhamdülillah. İlgilenen herkese tavsiye ederim.

Abdullah Atar/Psikolojik Danışman-Rehber Öğretmen

 

“Nöro Dikkat Öğrenme ve Düşünme Becerileri Eğitici Eğitimi” içeriği ile dikkatimi çeken bir eğitim oldu. Bilgi tazeleme ve yenilenme amacı ile katıldığım eğitimde çalıştığım alanda eğitimlerime yeni bir soluk katacak enerji ve bilgi edinme fırsatını buldum. Yeni eğitim içeriğini incelediğimde eğitim deneyimleri sonunda içeriğin daha verimli ve geliştirilmiş olduğunu gördüm. “Nöro Dikkat Öğrenme ve Düşünme Becerileri Eğitici Eğitimi” sürekli yenilenen ve geliştirilen eğitim içeriği ile tüm eğitmen ve öğretmenlere tavsiye edebileceğim bir eğitim.

Hasan Nafi COŞKUN/ Eğitim Koordinatörü-Profesyonel Koç-Eğitmen

 

Nöro Dikkat in hazırladığı öğrenmeyi öğrenme  dikkat eğitimine katıldım. Eğitimde çook eglenmemin yanı sıra  alanlarında uzman öğretmenlerden çok değerli bilgiler öğrendim.  Eğitime emeği gecen herkese çok teşekkür eder herkese tavsiye ederim.

Aysun Çetinkaya Çınar/ Sınıf Öğretmeni

 

Genel anlamada çok keyifli ve verimli bir eğitim oldu benim için. Eğitimin alışılmışın dışında bir yapıda olması, pratik yönünün doyurucu olması, dönüştürülebilir ve farklı yaklaşımları bir araya getirmesi, ayrıca interaktif olması benim açımdan bu eğitimi daha değerli ve verimli kıldı.

Her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten doyum aldığım zevkle katıldığım bir eğitimdi.

Hediye Betül Tuncer-Psikolog

 

13 mayıs 2017 Cumartesi günü eğitiminize başlayan Yaprak ile Pazar Günü vedalaşmıştık bile, 21 Mayıs Pazar akşamı ise bilgisine, yeteneğine, yapabileceklerine daha güvenen, inanan bir yaprak ile ayrılıyorum ve çok mutluyum.

Daha sağlıklı bir bütünselliğe kavuşurken içini de doldurabileceğimi bunun yollarını bilmek harika oldu. Eskiden notlarına güvenen çalışıp oturan biriydim bu eğitimi %100 burada tamamladım. Daha gençken böyle bir mutluluğu yaşamayı çok isterdim. Ama bunu yaşatmayı amaç ediniyorum, görevim böyleymiş.

Yaprak Alp/Eğitim Koçu

 

İyi ki gelmişim 🙂

Burada geçirdiğim eğitim sürecini hep güzel hatırlayacağım ve nereye gidersem gideyim diğer eğitimleri hep sizin yaptığınızla karşılaştıracağım. Benim için bir kriter oldu bu eğitim. Bana vaad edilen her şey olması gerektiği gibi ve zamanında yapıldı. Tekrar teşekkür ediyorum. Yaptığınız her işe sorgulamadan katılırım artık ayrıca da öneririm. Çünkü disiplini ve özeni gördüm.

Nurhan Tozluyurt-Özel Eğitim Öğretmeni

 

Eğitim tüm beklentilerimi karşıladı. Bilgi dağarcığıma çok şey kattı. Çok iyi planlanmış ve organize edilmiş. Eğitimcilerin kendi alanlarında uzman olmaları öğrenmemize çok şey kattı ve uygulamaya yönelik egzersizler öğrenmeyi kolaylaştırdı.

Feridun Yayman/Profesyonel Koç

 

Eğitim organizasyonu çok iyi. Zaman ayırıp burada olduğum için çok mutluyum. Geçirdiğim en iyi eğitim.

Itır Varoğlu- Biyolog/Uzman Eğitmen

 

Eğitimin, yapılan ön hazırlıklar-doküman ve data içeriği olarak profesyonelce hazırlandığını düşünüyorum. Eğitmenlerin yeterli ve donanımlı olduğunu düşünüyorum ki katılma kararını da bunu temel alarak vermiştim.

Nesli Yalçınkaya-Psikolog

 

İyi seçilmiş birbirini tamamlayan konuları öğrenmek ve deneyimli hocalarla tanışmak ve farkındalık yaşamak beni çok mutlu etti. En iyi eğitim tecrübemdi bu eğitim.

Osman Aykut Özalp/Tarih Öğretmeni

 

İlk mezun olduğum yılda bir meslektaşım ilk 3 sene bu meslekten para kazanabileceğini düşünme demişti. Çünkü anladım ki sadece bölümü bitirmekle iyi bir psikolog olunmayacaktı. Şimdi daha iyi anlıyorum ki sürekli kendimi geliştirmem, yeniliklere açık olmam gerekir. Bu eğitim bugüne kadar aldığım en iyi eğitimdi. Hem gündelik hayatımda, hem mesleki anlamda, kişisel gelişimim açısından beni bir adım ileri taşıdı. Eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Menekşe Ateş/Psikolog

 

Beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Bu programdan sonra farklı eğitim konuları tasarlayabileceğim. Çok teşekkür ederim.

Ebru Fidan/İnsan Kaynakları Uzmanı

 

Ben Türkiye’deki eğitimlere güvensizlikle yaklaşan biriyim. Bu eğitime de araştırıp katıldım. Ciddi anlamda etik ilkelerin önemsenmediğini düşünüyorum ülkemizdeki eğitimlerde. Fakat bu eğitimden oldukça keyif aldım ver bana büyük yarar sağladığını düşünüyorum. Öncelikle benim farkındalığımı artırdı. Gerek eğitime katılanların seçimi gerekse de eğitimcilerin lisans ve uzmanlıklarının dikkate alındığı ve titizlikle seçildiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Pervin Arslan/ Psikolojik Danışman

 

Oldukça yoğun, hareketli ve zevkli bir eğitim süreciydi. Eğitmenlerin alanda yetkinlikleri ve bilgilerini paylaşma şekilleri çok olumluydu.

Sibel Varlı/Psikolog

 

Başlarken, eğitime dahil olurkenki acabaların boşa çıktığı çok verimli ve donanımlı bir eğitimdi. Teşekkürler.

Meltem Güvenç Kaba/ Pedagog-Eğitim Uzmanı

 

Eğitim aldığımız hocaların her biri ayrı değerdeydi.
İnanılmaz keyif aldığım ve de hayatıma fark katan bir eğitim süreci olduğunu düşünüyorum.
Mutlaka diğer eğitimlere de katılma niyetindeyim.Çünkü insanın öncelikle kendi potansiyelini keşfetmesini sağlayan bir eğitim.
Çok teşekkür ederim.
Şule Hatipoğlu
Kişisel Gelişim Uzmanı/Refleksolog

 

EĞİTİMCİ ÖZGEÇMİŞLERİ

ÖZLEM SÜRÜCÜ

1966 yılında Ankara’da doğdum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olduktan sonra, Unicef Temsilcisi olarak Şırnak’ın Yekmal Köyü’ndeki mütleci kampında ve Bayburt’ta anne ve çocukların durumunu iyileştirme projesinde çalıştım. TUS sınavına hazırlık için hayata mola verip, sadece ders çalışmakla geçirilen 8 aydan sonra 1. tercihim ve en çok istediğim alan olan çocuk psikiyatrisini kazandım. 1992-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisas yaptım. Ardından Kanada/Toronto’da kıymetli hocam Prof. Dr. Atilla Turgay’ın yöneticiliğini yaptığı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kliniği’nde, DEHB’de Tanı, Tedavi ve Anne Baba Eğitimi konularında eğitim aldım. Kanada’dan döndükten sonra Ankara’da anne baba eğitimlerini uygulamaya başladım. Başlangıçta küçük gruplarla devam eden bu eğitimler, eğitimlere katılan ailelerinin kurmuş olduğu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği’nin kurulmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaştı. 2000 yılından bu yana pek çok meslektaşımın da katkılarıyla, dernek çatısı altında Ankara’da ve çeşitli illerde anne baba ve öğretmen eğitimleri düzenledik. Dernek başkanı Nezih Çıngır’ın hesaplarına göre yaklaşık 200.000 anne baba ve 5.000 öğretmen bu eğitimlere katılmış oldu.

1997-2009 yılları arasında kurucu ortağı olduğum İmge Ruh Sağlığı ve Danışma Merkezi’nde serbest hekim olarak hizmet verdim. 2009 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde çocuk ergen psikiyatristi olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde, Okul Öncesi Dönem (3-5 yaş), İlkokul Çağı (6-12 yaş) ve Ergenlik Dönemindeki (13-18 yaş) çocuk ve gençlerin anne babalarına yönelik “Anne Baba Eğitimleri” nin yürütücülüğünü ve koordinatörlüğünü yapmaktayım.

Bu çalışmaların yanı sıra 2007-2009 yılları arasında Çoluk Çocuk Dergisi’nde Gözlem Aynası Köşesinde anne baba ve eğitimcilere yönelik yazılar yazdım. 2012 yılında Eğlenceli Bilim Dergisi’nde çocuklara ve gençlere yönelik yazıları hazırlamaya başladım. 2007-2009 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak ülkelerle birlikte yürüttüğü Avrupa Birliği Gruntvig Projesi olan “Öğretmenler ve Veliler El Ele Çalışıyor (El ele): Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrencilerin Velileri ve Öğretmenleri İçin Eğitim Programı” projesinde uzman olarak çalıştım. Bu projenin ürünü olan anne baba ve öğretmen el kitaplarının yazarlarından birisi olarak yayın kurulunda yer aldım. Ağırlıklı olarak, Çocuk ve Ergenlerde “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”, “Karşı Gelme”, “Özel Öğrenme Güçlüğü” , “Kaygı Bozuklukları”, “Sosyal Fobi” alanlarında çalışmalarımı sürdürüyorum. İlaç tedavilerinin yanı sıra, bilişsel davranışçı terapi ve aile terapisi yapmaktayım. Evliyim, 2005 doğumlu bir oğlum ve 2006 doğumlu bir kızım var.

 

İNANÇ AYAR

İnanç Ayar 1971 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünü bitirdikten   sonra Galatasaray Üniversitesi’nde Felsefe Yüksek Lisansı yaptı. Birmingham City University’den “Eğitimde Drama” Postgraduate diplomasını aldı ve şu anda Galatasaray Üniversitesi’nde Felsefe doktora tezini yazıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nda oyuncu olarak görev aldı. Üniversite sonrası Galatasaray Lisesi’nde tiyatro   çalıştırıcılığı yaptı ve sonrasında Galatasaray Üniversitesi’nde Galatasaray Sahnesi’nin kurucuları arasında yer alarak  tiyatro yönetmenliği yaptı. 1999 yılında ulusal festivallerde birçok ödül alan ve uluslar arası festivallerde gösterilen   “Otuzdört” isimli kısa filmi yazıp yönetti.

2002 yılında girdiği TÜBİTAK- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde eğitim tasarımcısı ve danışman olarak 10 yıl    boyunca görev aldı. Doktora çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sekiz senedir yarı zamanlı olarak Boğaziçi  Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ders veren İnanç Ayar, 2012 yılında kurduğu “fikritesisat eğitim ve danışmanlık”  şirketinde eğitim ve danışmanlık hizmetlerine devam ediyor.

 

KUBİLAY CENGİZ

01.11.1981 yılında  Kubilay Cengiz 1981 yılında Ankara’da doğdu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Antrenörlük Bölümü’nden ‘Bölüm Birincisi’ olarak mezun olmuştur. Aynı yıl ‘ihsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür. Yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi  ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında ‘Spor Biyomekaniği’ üzerine tamamlamıştır.

Uzun yıllar profesyonel ve amatör olarak futbol oynadıktan sonra, eğitimlerini tamamlayarak antrenörlük hayatına başlamıştır. MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nde Alt Yapı’da ar-ge sorumlusu, kondisyoner, performans antrenörü ve analizcidir.

Çeşitli spor merkezlerinde Fitness Eğitmeni, Personel Trainer, Spinning Trainer ve Performans uzmanı olarak ta görev yapmıştır. Kardiyovasküler antrenmanlar, kuvvet atrenmanları, yağ yakımı, postür ve esneklik gibi konularda çalışmalar yaparak kendini geliştirmiştir. Antenman bilimi konusunda kendisini geliştirmeye devam etmektedir.

Çalışmalarına 2014 yılından bu yana kurucusu olduğu Fit Point EMS-EMA Training Studio’da devam etmektedir.

 

HASAN ARSLAN

Bir yıl boyunca Amerika’nın Philadelphia kentinde bulunan St. Joseph’s University’de dil eğitimi aldıktan sonra eğitimime Kanada’nın British Columbia eyaletinde devam etti 1.5 yıl bilgisayar programcılığından sonra anadalda Psikoloji ve alt dalda Felsefe eğitimimi tamamladı.

Özel danışmanlık merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde görev aldıktan sonra ünlü İsrail’li fizyoterapist Ziva Rom’dan Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan çocukların tedavisiyle ilgili eğitim aldı.

Reiki, hipnoterapi, EFT ve psikolojik testler (MMPI – kişilik testi, WISC-R zeka testi) ve gelişim testleri (Denver II) üzerine eğitimler aldı.

İngiltere’de NLP’nin yaratıcısı ünlü Dr. Richard Bandler, eğitmen John LaValle ve Kathleen LaValle’den modelleme, strateji yaratma ve zihin programlama alanında profesyonel eğitimler aldı. Aynı yıl BBC’de danışman olarak görev yapan ses ve kullanımı alanında dünyaca ünlü Laura Spicer’ın ses eğitim çalışmasına katıldı.

İngiltere’de Hypnotherapy Training Institute’de Dr. John Butler’dan  Klinik Hipnoterapi, Analitik Hipnoterapi ve Tıbbi Hipnoterapi Eğitimleri aldı.. Türkiye’de İngiltere merkezli HTI’yi kurdu ve yaklaşık üç yıldır Dr. John Butler’la birlikte profesyonel hipnoterapi eğitimleri veriyor.

Dr .Stanislav Grof’un yarattığı Holotropik Nefes üzerine İngiltere, İspanya ve Rusya’da eğitimler aldı.

Şuanda HTI Türkiye yöneticisi ve Ares Danışmanlık Merkezi kurucusu olarak psikoterapi, hipnoterapi alanında bireylere yardımcı oluyor, bireysel ve kurumsal eğitim ve çalışmaları sunuyor.